Polityka prywatności

§ 1
Postanowienia Ogólne

a) Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

b) Administratorem Twoich danych jest firma NAKRĘCONE STUDIO, Szarotki 9, 05-140 Dębe. Przechowuje wyłącznie dane, które podałeś w formularzu kontaktowym, czyli: imiona, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

c) Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

d) Dane przetwarzane są na podstawie zgody, którą wyraziłeś podczas wypełniania formularza kontaktowego na stronie. Zgodę tą możesz w każdej chwili wycofać, jak to zrobić znajdziesz w punkcie g.

e) Dane przetwarzane są w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy o wykonanie usługi, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usługi (prawnie uzasadnionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą,

f) Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

g) Kontakt w takiej sprawie jak w punkcie e. jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@nakrecone.pl

Firma NAKRĘCONE STUDIO, Szarotki 9, 05-140 Dębe nie udostępnia Twoich danych żadnym podmiotom, jednak ma prawo przekazać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania) i z tego prawa w uzasadnionych przypadkach będzie korzystać.

Wdrożono szyfrowanie danych, a dostęp do pomieszczenia w którym przetwarzane są dane jest ograniczony dzięki czemu minimalizuje się możliwość naruszenia bezpieczeństwa danych.

Dane osobowe przetwarza osoba wyłącznie upoważniona.

§ 2
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Jako, że firma NAKRĘCONE STUDIO, Szarotki 9, 05-140 Dębe nie  posiada własnego serwera www, w celu prawidłowego działania strony internetowej zamieszczona jest na serwerze firmy zewnętrznej, a co za tym idzie powierza się przetwarzanie danych firmie zewnętrznej.

Strona internetowa oraz poczta e-mail są przechowywane na serwerach firmy: Zenbox Sp. z o.o.

Zenbox Sp. z o.o. oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.